Kinderdagverblijf 't Koetshuisje in Arnhem

'Kwaliteit door kleinschaligheid'

Tarieven

Bekijk hier alvast onze Tarievenkrant en het tarievenoverzicht voor 2019!

Tarievenkrant 2019
Tarievenkrant 2019.pdf (845.33KB)
Tarievenkrant 2019
Tarievenkrant 2019.pdf (845.33KB)Als u gebruik maakt van kinderopvang, komt u mogelijk in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is geregeld in de Wet kinderopvang. De kinderopvangtoeslag is een inkomensafhankelijke regeling. Dit betekent dat u meer toeslag krijgt naarmate uw inkomen lager wordt. U kunt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst.

Wie komen in aanmerking voor de regeling?
De wet geldt voor dagopvang voor kinderen van nul tot vier jaar, buitenschoolse opvang voor basisschoolkinderen en opvang door ouderparticipatiecrèches of door gastouders via een gastouderbureau. Informele kinderopvang door familie of kennissen valt hier dus niet onder. 

Ouders sluiten zelf een overeenkomst met een kindercentrum of gastouderbureau. Om voor een kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen moet dit wel een geregistreerde instelling zijn. De gemeente houdt een lijst met geregistreerde instellingen bij. De ouders betalen de instelling en moeten zelf de kinderopvangtoeslag innen. Voor paren geldt dat beide ouders moeten werken.

Werkgeversbijdrage
Werkgevers zijn verplicht om bij te dragen aan de kosten van kinderopvang. U ontvangt deze werkgeversbijdrage automatisch via de Belastingdienst. U hoeft dus niets apart aan te vragen bij uw werkgever.

Uitzonderingssituaties
Ook als u niet werkt, kunt u recht hebben op kinderopvangtoeslag. Dit geldt als u:
een (re)integratietraject volgt; 
als nieuwkomer een inburgeringscursus volgt; 
een uitkering als kunstenaar krijgt én een WIK-uitkering ontvangt; 
student bent bij een onderwijsinstelling die genoemd is in de Wsf of Wtos. 
De gemeente of het UWV betalen mee in de kosten van kinderopvang. 

Voor éénouders geldt eveneens dat ze moeten werken of moeten behoren tot een van bovengenoemde groepen.

Hoeveel kost het mij netto?
Met de calculator kinderopvangtoeslag op de 
website van het ministerie van Onderwijs, kunt u eenvoudig berekenen hoeveel u per saldo in 2014 voor uw kinderopvang betaalt. En het Nibud 
biedt u met de Kinderopvangberekenaar een simpele en snelle manier om te 
berekenen wat uw kinderopvang u netto gaat kosten.

Het is handig om een paar gegevens bij de hand te hebben:

  • Het aantal uren dat u kinderopvang gaat afnemen en het gemiddeld uurtarief 
    (deze gegevens vindt u op de offerte van uw kindercentrum).
  • Gegevens over uw inkomen en dat van uw partner (een loonstrook of 
    een opgaaf inkomstenbelasting).

Hoe kunt u het aanvragen?
De kinderopvangtoeslag kunt u aanvragen bij de Belastingdienst, www.toeslagen.nl of via de Belastingtelefoon 0800-0543. U kunt daar terecht voor meer informatie.