't Koetshuisje 

'Het gevoel van thuis'

Pedagogisch Beleid


Pedagogische missie
’t Koetshuisje wil een onmisbare schakel vormen in de opvoeding en ontwikkeling van de kinderen die aan onze zorg worden toevertrouwd. We willen daarvoor oprecht betrokken zijn bij alles wat de kinderen omringt en het de kans geven om op basis van eigen initiatief en sociale veiligheid de wereld te verkennen en zich eigen te maken.

"Kijk, ik heb een super grote tak!                                          "Ik kan wel een boom tillen"  

Onze visie

’t Koetshuisje werkt met vier opvoedkundige en onderwijskundige principes. Principes die, bij elkaar, een rijke leeromgeving vormen voor de kinderen die het kind omhult, stimuleert en veiligheid biedt.

1.      De invloed van de pedagogische beroepskracht; zoals de taal en interacties met de kinderen.

2.      De invloed van de huiselijke leeromgeving; zoals de mogelijkheid van imitatiegedrag en het aanleveren van regels voor
      sociaal gedrag.

3.      De invloed van de rustige leeromgeving; zoals slapen, ontspannen maar ook gezonde voeding, muziek- en               
      kunstervaringen.

4.      De invloed van de ontdekkende leeromgeving; zoals de ontdekking van de materiële wereld, spelletjes doen of het      
      ontdekkend lezen en rekenen.

Onze slogan is: 'Het gevoel van thuis'! 

Positionering
In tegenstelling tot de klassieke kinderopvang zijn de ruimtes bij ’t Koetshuisje niet ingericht als groepslokalen, maar is aan elke ruimte een specifieke functie toebedeeld: een functionele indeling, volgens de verschillende types leeromgevingen. Elk kind kan van elke ruimte (ook in de buitenruimtes!) gebruik maken en daar de passende ‘invloeden’ ontmoeten. In elke ruimte is er een pedagogische beroepskracht in zicht- of gehoorafstand voor de kinderen. Samen houdt dit team met elkaar over de kinderen contact via video en intercom. `


Beleidsplannen: 

Pedagogisch Beleids-/werkplan
Pedagogisch Beleids- werkplan Koetshuisje februari 2023.pdf (744.22KB)
Pedagogisch Beleids-/werkplan
Pedagogisch Beleids- werkplan Koetshuisje februari 2023.pdf (744.22KB)
Beleid Veiligheid en Gezondheid
Beleid Veiligheid en Gezondheid Koetshuisje februari 2023.pdf (1.05MB)
Beleid Veiligheid en Gezondheid
Beleid Veiligheid en Gezondheid Koetshuisje februari 2023.pdf (1.05MB)


Inspectierapporten:


Klachtenregeling: lees hieronder onze klachtenregeling 

Klachtenregeling 't Koetshuisje en Klachtenverslag 2022
Verslag klachtenregeling 2022 Koetshuisje.pdf (343.03KB)
Klachtenregeling 't Koetshuisje en Klachtenverslag 2022
Verslag klachtenregeling 2022 Koetshuisje.pdf (343.03KB)